Hoe staat het met de Nederlandse jeugd?

Bij het opstellen van jeugdbeleid helpt het gemeenten en regio’s om te weten hoe het gaat met ‘onze’ jeugd. Wat gaat goed en wat vraagt om aandacht in de gemeente? Het kan moeilijk zijn om te bepalen met welke cijfers je dit in beeld wil brengen.

Staat van de jeugd biedt een compacte set cijfers. Je ziet hieronder de algemene staat van de jeugd in Nederland. Met de schuifjes geef je aan hoe belangrijk je een bepaald onderwerp vindt. Hoe donkerder de kleur op de kaart, hoe beter het gaat met de jeugd. Hiermee kan je het gesprek voeren over maatschappelijke ambities en doelstellingen. Je praat dan met je maatschappelijke partners over wat jullie belangrijk vinden voor kinderen en jongeren. Ook bespreek je of de beschikbare cijfers helpen om dat in beeld te krijgen of dat er meer of andere cijfers nodig zijn. Betrek relevante mensen binnen en buiten je eigen organisatie bij dit gesprek.

Werk je bij een gemeente? Zorg dan bijvoorbeeld dat je jeugdzorgaanbieders, jongeren, het jongerenwerk, het onderwijs en sportverenigingen uitnodigt.

Vragen die je elkaar kunt stellen over de cijfers:
Vertellen deze cijfers ons genoeg over de thema’s die we belangrijk vinden voor onze kinderen en jongeren?
Of hebben we andere informatie nodig?

Vragen naar het verhaal achter de cijfers:
Herkennen we het beeld in de dagelijkse praktijk?
Klopt dit nieuwe beeld met het beeld dat we zelf al hadden?
Kunnen we het beeld verklaren? Wat vertellen de cijfers ons?
Zijn er regio’s waar we iets van kunnen leren?

Vragen over ambities, doelstellingen en verbeteracties:
Wat vinden we van dit beeld? Op welke gebieden gaat het goed met de kinderen en jongeren in onze regio? Op welke gebieden zijn verbeteringen nodig of mogelijk?
Welke ambitie en doelstelling kunnen we formuleren?
Wat gaan we doen om die ambities waar te maken?

Hier vind je meer informatie over het gesprek over gegevens.

Staat van de jeugd per gemeente


Staat van de Jeugd is jong en heeft mogelijk nog last van kinderziektes. Werkt iets niet zoals het hoort of heb je vragen of verbetersuggesties, laat het ons vooral weten via monitoring@nji.nl. Dan nemen wij het mee in de continue doorontwikkeling