Kleuteronderwijs

Deze indicator geeft het aandeel kleuters in je gemeente weer dat in het primair onderwijs staat ingeschreven. Het gaat om het aantal 4- en 5-jarigen dat op 1 oktober een onderwijsinschrijving heeft. De cijfers worden weergegeven ten opzichte van het totale aantal 4- en 5-jarigen in de gemeente op 1 oktober. Hoe hoger het aandeel kleuters met een onderwijsinschrijving, hoe donkerder het kaartje.

Kleuteronderwijs per gemeente