Kinderen in armoede

Deze indicator geeft aan hoe hoog het percentage kinderen in armoede is in je gemeente. Armoede is gedefinieerd als een huishoudinkomen dat lager ligt dan 120% van het beleidsmatig minimum. Kinderen die in armoede leven, krijgen vaker jeugdhulp. In regio’s waar relatief meer kinderen in armoede leven, is het extra belangrijk om (gratis) basisvoorzieningen aan te bieden. De cijfers geven het aantal kinderen tot 18 jaar dat in armoede leeft ten opzichte van het totaal aantal kinderen tot 18 jaar in je gemeente op 31 december van het voorgaande jaar. Hoe lager het aandeel kinderen in armoede, hoe donkerder de kleur van het kaartje.

Kinderen in armoede per gemeente