Kinderen in een eenoudergezinnen

Deze indicator geeft het aandeel kinderen in je gemeente weer dat in een eenoudergezin woont. Een eenoudergezin is een gezin waarbij minimaal één minderjarig kind bij een ouder woont. Het gaat om het aantal kinderen tot 18 jaar in een eenoudergezin ten opzichte van het totaal aantal kinderen tot 18 jaar op 31 december van het voorgaande jaar. Hoe meer kinderen er in een gezin met twee ouders wonen, hoe donkerder de kleur van het kaartje. Pleegkinderen worden in cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) niet meegerekend, maar adoptie- en stiefkinderen wel.

Kinderen in een eenoudergezinnen per gemeente