Verdachten

Deze indicator geeft het aandeel jongeren in je gemeente weer dat verdacht wordt van een misdrijf. Het gaat om jongeren van 12 tot 25 jaar die staan geregistreerd als verdachte van geweldsmisdrijven, vermogensmisdrijven, vernieling of misdrijven tegen de openbare orde. De cijfers worden weergegeven ten opzichte van het totaal aantal jongeren van 12 tot 25 jaar in je gemeente op 1 januari van het betreffende jaar. Hoe lager het aandeel jongeren dat wordt verdacht van een misdrijf, hoe donkerder de kleur van het kaartje.

Verdachten per gemeente