Kinderen met jeugdbescherming

Deze indicator geeft het aandeel kinderen en jongeren met jeugdbescherming weer in je gemeente. Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Het doel van de jeugdbeschermingsmaatregelen is het opheffen van de bedreiging voor de veiligheid en ontwikkeling van het kind of jongere. Een kind of jongere wordt dan ‘onder toezicht gesteld’ of ‘onder voogdij geplaatst’. Het gaat om kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar. De cijfers worden weergegeven ten opzichte van het totaal aantal kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar op 1 januari van het betreffende jaar. Hoe lager het aandeel kinderen en jongeren met jeugdbescherming, hoe donkerder de kleur van het kaartje.

Kinderen met jeugdbescherming per gemeente