NEET

Deze indicator geeft het aandeel jongeren van 16 tot 23 jaar in je gemeente weer dat geen onderwijs volgt en geen betaald werk heeft. Deze groep jongeren wordt ook wel met de term NEETs aangeduid, wat staat voor Not in Employment, Education or Training. Het aandeel NEETs wordt op internationaal niveau gebruikt als kwaliteitsindicator voor de overgang tussen onderwijs en arbeidsmarkt. De cijfers worden weergegeven ten opzichte van het totaal aantal jongeren van 16 tot 23 jaar in de gemeente op 31 december van het voorgaande jaar. Hoe lager het aandeel NEET-jongeren, hoe donkerder het kaartje.

NEET per gemeente