Voortijdig schoolverlaters

Deze indicator geeft het aandeel voortijdig schoolverlaters weer in je gemeente. Het gaat om jongeren van 12 tot 23 jaar die zonder startkwalificatie (minimaal vwo, havo of mbo-2 diploma) het onderwijs verlaten. De cijfers worden weergegeven ten opzichte van het totaal aantal jongeren van 12 tot 23 jaar dat op 1 oktober staat ingeschreven in het onderwijs. Hoe lager het aandeel voortijdig schoolverlaters, hoe donkerder het kaartje.

Voortijdig schoolverlaters per gemeente				

Meer informatie: