Werkzoekende jongeren (jeugdwerkloosheid)

Deze indicator geeft het aandeel werkzoekende jongeren weer in je gemeente. Het gaat om het aantal jongeren van 16 tot 23 jaar dat op 31 december van het betreffende jaar staat ingeschreven bij het UWV. De cijfers worden weergegeven ten opzichte van het totaal aantal jongeren van 16 tot 23 jaar in je gemeente. Hoe lager het aandeel werkzoekende jongeren, hoe donkerder het kaartje.

Werkzoekende jongeren (jeugdwerkloosheid) per gemeente