Leerlingen in het speciaal onderwijs

Deze indicator geeft het aandeel leerlingen in het speciaal onderwijs weer in je gemeente. Het gaat om het aantal leerlingen dat op 1 oktober van het betreffende jaar een onderwijsinschrijving heeft in het speciaal onderwijs. Hoe lager het aandeel leerlingen in het speciaal onderwijs, hoe donkerder het kaartje.

Leerlingen in het speciaal onderwijs per gemeente