Kinderen betrokken bij een echtscheiding

Deze indicator geeft het aandeel kinderen en jongeren in je gemeente weer dat in het desbetreffende jaar betrokken was bij een echtscheiding. Het gaat hierbij om huwelijkssluitingen door beschikking van een rechter. Hieronder vallen niet ontbindingen van partnerschapsregistraties. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat een scheiding gevolgen kan hebben voor kinderen. Een scheiding kan gunstig zijn voor kinderen als daardoor de langdurige chronische conflicten tussen hun ouders stoppen. Helaas is dat niet altijd het geval. Juist over de gezamenlijke opvoeding van de kinderen kunnen de conflicten na een scheiding doorgaan. Chronische conflicten tussen ex-partners vormen de grootste oorzaak van problemen bij kinderen van gescheiden ouders. De cijfers worden weergegeven ten opzichte van het totaal aantal kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar in de gemeente op 1 januari van het betreffende jaar. Hoe lager het aandeel kinderen en jongeren in de gemeente die betrokken waren bij een echtscheiding, hoe donkerder de kleur van het kaartje.

Kinderen betrokken bij een echtscheiding per gemeente